Měna /

Přihlášení

Koš

Žádné zboží

Doprava 0 Kč
Celkem 0 Kč

Kasa

Ventilátory - motory

Ventilátory - motory
Ventilátory jsou motory, které odtahují vzduch z pěstebních prostorů nebo ho tam přitahují.
Při volbě výkonu ventilátoru je třeba rozlišovat ventilátor pro přívod vzduchu a pro odvod vzduchu.
Přívodní ventilátor může mít vždy až o polovinu nižší výkon, nežli ventilátor pro odtah.
Pro výpočet výkonu ventilátoru se používají v zásadě dva postupy.
První z nich bere v potaz výkon světelných zdrojů instalovaných v pěstírně a je velice jednoduchý.
Na každý jeden Watt výkonu osvětlení použijte výkon ventilátoru 1m3/h (průtok vzduchu za hodinu).
To znamená, že pro pěstírnu s HPS výbojkou o výkonu 400 W koupíte odtahový ventilátor o výkonu minimálně 400 m3/h a ventilátor pro přívod vzduchu o výkonu 200 m3/h.
Jestliže máte pěstírnu se dvěma HPS výbojkami o výkonu 400 W, budete potřebovat ventilátor pro odtah o výkonu 800 m3/h a pro přívod 400 m3/h.
Tento způsob výpočtu je zvlášť vhodný pro HPS výbojky a bere v potaz i použití pachového filtru odpovídající velikosti a roury do délky pěti metrů.

Druhý způsob výpočtu výkonu se hodí zejména v případě, kdy používáte jiný světelný zdroj nežli HPS výbojky, tedy LED nebo CFL osvětlení, nebo v případě, že používáte aktivně chlazené reflektory se samostatným okruhem pro odtah vzduchu od výbojek (například Cooltube reflektory).
Důležitou podmínkou pro úspěšnou aplikaci následujícího vzorce pro výpočet výkonu ventilace je také optimální teplota v pěstírně, kdy nepotřebujete větrat z důvodu příliš vysoké teploty (v takovém případě se lépe hodí předchozí výpočet). A jak tedy výkon v tomto případě vypočítat? Spočítejte objem vzduchu v pěstebním prostoru a vynásobte jej čtyřicetkrát pro odtahový ventilátor a dvacetkrát pro přívodní ventilátor.
Pokud má váš pěstební prostor objem 3 m3, vyjde vám výkon pro odtahový ventilátor na 120 m3/h a pro přívod 60 m3/h.