Měna /

Přihlášení

Koš

Žádné zboží

Doprava 0 Kč
Celkem 0 Kč

Kasa

Ochrana osobních údajů

 

GrowGarden si velmi váží vaší důvěry a chrání vaše data před zneužitím!

 

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. GrowGarden veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu a zkvalitnění nabízených služeb. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.

 

Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá GrowGarden s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

 

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.  GrowGarden je ve smyslu § 5 odst. 5 zák. o ochraně osobních údajů oprávněna za účelem nabízení obchodu a služeb subjektu údajů jako správce jeho osobních údajů získaných v souvislosti se svojí činností použít jeho jméno, příjmení a adresu. Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. GrowGarden poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.

 

Stanete-li se zákazníkem internetového obchodu growgarden.cz, dáváte již při registraci souhlas s tím, že údaje o vás budou zařazeny do databáze  S těmito údaji je zacházeno výhradně dle zákonem stanovených postupů, jak je uvedeno výše.